Wytwarzamy, jako jedyni w kraju, makiety głów serii 445-645 zgodnie z kryteriami aktualnie obowiązującej normy europejskiej EN960:2007. Oferowane przez naszą firmę modele głów ze stopu magnezu, spełniają wszystkie wymagania w obecnie obowiązującej normie, a mianowicie: kształt zewnętrzny, odpowiednią wagę dla danego modelu makiety, precyzyjnie zlokalizowany i zrównoważony środek ciężkości oraz także wysoką częstotliwość rezonansową drgań własnych, która jest istotnym parametrem podczas wykonywania badań i pomiarów np. czujnikami przyspieszenia (akcelerometrem). 

Wysokie właściwości użytkowe naszych wyrobów uzyskujemy poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w całym cyklu produkcyjnym oraz dużemu zaangażowaniu i staranności podczas prowadzonych prac. Zestawy makiet jak i jednostkowe modele są projektowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, w taki sposób aby finalnie otrzymać wyrób spełniający wszystkie wymagania. Cyfrowe projekty makiet są następnie przenoszone na rzeczywiste modele odlewnicze, uzupełnione o odlewnicze układy wlewowe, które zostały zaprojektowane i poddane symulacjom komputerowym oraz analizie pod kątem wypełnienia wnęki formy przez ciekły stop magnezu jak również fazę krzepnięcia. Wszystkie te operacje mają na celu eliminację możliwości powstawania wad odlewniczych, które w przypadku tego rodzaju odlewów nie mogą być obecne w strukturze wewnętrze badanego obiektu. Gotowe makiety zostają poddane wieloetapowemu procesowi kontroli jakości pod kątem kształtu, wymiarów zewnętrznych, położenia środka ciężkości, częstotliwości drgań własnych. Opracowany w naszej firmie dodatkowy etap obróbki termicznej odlanych odlewów pozwala na uzyskanie modeli charakteryzujących się prawie dwukrotnie przewyższającą częstotliwością rezonansową (Rys. 2). Uzyskany poziom częstotliwości gwarantuje otrzymywanie niezakłóconych i wiarygodnych wyników pomiarowych w trackie testu.

rezonans

Rys. 2. Rozkład częstotliwości rezonansowej makiety głowy

Niezmiernie ważnym elementem kompletnego zestawu pomiarowego jest podstawa mocująca czujnik(i) przyspieszenia, która została zaprojektowana we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Łodzi. W rezultacie otrzymano układ charakteryzujący się brakiem wpływu drgań własnych w układzie czujnik/podstawa, na jakość otrzymywanych wyników pomiarowych. W celu uzyskania estetycznego wyglądu, makiety poddajemy specjalnemu dwu-etapowemu procesowi pokrywania warstwy zewnętrznej, dodatkowo chroniącej model przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

Pozostając do Państwa dyspozycji chcielibyśmy nadmienić iż firma NeoCast, założona w 2005 roku w Krakowie, od samego początku działalności koncentruje swoje zainteresowania w zakresie wytwarzaniu odlewów spełniających wysokie wymagania właściwości wytrzymałościowych i użytkowych. Celem i ambicją naszych działań jest zapewnienie odbiorcom naszych wyrobów możliwość szybkiej, taniej i terminowej realizacji zamówienia przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań stawianym firmom działającym na obecnym konkurencyjnym rynku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych (współpracujemy z wiodącymi krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi) w naszym zakładzie, staramy się dostarczać odlewy w konkurencyjnych cenach, przy zachowaniu wymagań stawianych przez odbiorcę. Dzięki doświadczeniu naszych pracowników oraz koncentracji na potrzebach kontrahentów, możemy w dynamiczny sposób dostosowywać się do ciągle zmieniających się zapotrzebowań rynku na odlewy ze stopów aluminium, magnezu, cynku oraz miedzi.

 

Kliknij tutaj aby pobrać folder reklamowy w formacie pdf

 

Wizualizacja systemu pomiarowego w makiecie głowy zgodnej z normą EN960 

 

Obróbka mechaniczna CNC odlewu magnezowego makiety głowy