Posiadamy wiedzę i długoletnie doświadczenie w produkcji lekkich odlewów magnezowych (gęstość 1.8g/cm3 - około 33% lżejszy w stosunku do aluminium) do form piaskowych i kokil. Zdobyte doświadczenie umożliwia nam wykonywanie wysokiej jakości odlewów przy zachowaniu niskich kosztów produkcji. Realizujemy zlecenia we współpracy z krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz także dbamy o ciągły rozwój stosowanych metod i technologii. Do produkcji odlewów stosujemy wyłącznie produkty spełniające kryteria jakościowe – materiały wsadowy, stopy, topniki i gazy ochronny, dlatego też, możemy zagwarantować wysoką jakość wytwarzanych odlewów magnezowych. Opracowany w naszej odlewni stopów lekkich, proces technologiczny od momentu przygotowania form, topienia metalu jak również samego zalewnia wnęki formy, zapewnia również uzyskiwanie stałego poziomu spektrum właściwości końcowego wyrobu. Dysponujemy zapleczem technologicznym umożliwiającym wytwarzanie odlewów kształtowych o wadze do 100kg. 

We współpracy z firmami zewnętrznymi nasze odlewy poddajemy szczegółowej kontroli jakościowej przy użyciu najnowocześniejszych metod badawczych:

  • badania składu chemicznego (spektrometria, fluorescencja rentgenowska - XRF);
  • badania właściwości wytrzymałościowych (m.in. Rm, Re, A5);
  • badania właściwości fizyko-chemicznych;
  • badania nieniszczące – RTG, ultradźwięki, tomografia komputerowa.

Wykonujemy odlewy z następujących stopów magnezu: 

AZ91 (MgAl9Zn1): stop szeroko rozpowszechniony i wykorzystywany do produkcji w odlewniach ciśnieniowych. Stop charakteryzuje się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi w stosunku do gęstości, bardzo dobrą odpornością korozyjną oraz doskonałą lejnością. Stop głównie stosowany jest w systemach przenoszących napęd np. obudowy skrzyń biegu jak również znajduje zastosowanie w aplikacjach gdzie wytrzymałość jest znacznie bardziej pożądania niż na przykład podatność na deformację w podwyższonych temperaturach. 

AM60 (MgAl6): powszechnie stosowany stop w przemyśle motoryzacyjnym na elementy budowy pojazdu, takie jak siedzenia i kokpit samochodu. Stop charakteryzuje się doskonałą plastyczności, wysokim współczynnikiem pochłaniania energii, dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi jak również lejnością.  

AM50 (MgAl5): stop o niżej zawartości aluminium w stosunku do stopu AM60, oferujący podwyższoną plastyczność, jednakże kosztem niewielkiego obniżenia wytrzymałości i lejności. Jest typowo stosowany na elementy wymagające wysokiej plastyczności (wydłużenia) w stosunku do posiadających właściwości przez stop AM60.

ELEKTRON® RZ5 / ZE41: stop o stosunkowo krótkiej historii, jednakże posiadające unikatowe właściwości, które zostały sprawdzone w wielu zastosowaniach. Stop zawiera głównie cynk, cyrkon oraz dodatek metali ziem rzadkich. Zazwyczaj detale poddawane są obróbce cieplnej typu T5 oferujące optymalne właściwości wytrzymałościowe a mianowicie wysoką wytrzymałość w temperaturze pracy sięgającej nawet 150°C. Dodatkowo posiada doskonałe właściwości odlewnicze (lejność), odlewy charakteryzuje się małą zawartością porowatości jak również możliwe jest spawanie metodą TIG tak jak w przypadku innych stopów magnezu. Szerokie spektrum właściwości stopu ZE41 stwarzają szerokie możliwości aplikacji w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, militarnym a także w sprzęcie powszechnego użytku. 

ELEKTRON® WE54: jest w pełni obrabialnym cieplnie stopem magnezu stosowanym do pracy w temperaturze aż do 300°C. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością w podwyższonej temperaturze, bez zawartości w swoim składzie srebra lub toru. Doskonałe i stałe parametry w wysokiej temperaturze oraz zwiększona odporność korozyjna predysponuje ten materiał na układy przenoszenia napędu, elementy uzbrojenia, elementy samochodów wyczynowych jak również w innych zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach konstrukcyjnych. Długotrwała praca stopu (ponad 1000 godzin), w zakresie temperatury 100°C–250°C może powodować spadek plastyczności. Stop WE43 jest alternatywnym rozwiązaniem dla nietypowych rozwiązań i zastosować pracy. 

ELEKTRON® 21: nowy stop o wysokich właściwościach wytrzymałościowych z możliwością kontroli parametrów poprzez zastosowanie adekwatnej obróbki cieplnej. Stosowany w aplikacjach wymagających stabilności wymiarowej i kształtu (pełzanie) w temperaturze do 200°C. Stop ma doskonałą odporność korozyjną i wysoką lejność.