OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG (Pobierz w formacie pdf)

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Poniższe warunki dostawy stosuje się do umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług przez NeoCast – Paweł Darłak, z siedzibą przy ul. Kolejowa 4, 30-805 Kraków, dalej zwaną NeoCast.
  2. Warunki ogólne zostały opublikowane na stronie internetowej http://neocast.eu. Zmiany warunków wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej.
  3. Odbiorca składając zamówienie w NeoCast oświadcza tym samym iż zna i akceptuje warunki ogólne sprzedaży i świadczenia usług. Wszystkie umowy sprzedaży towarów i usług przez NeoCast podlegają regulacjom wynikającym z niniejszych warunków ogólnych, chyba że strony zawrą inną umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. W przypadku zawarcia odrębnej pisemnej umowy sprzedaż, jeżeli jej postanowienia nie będą zgodne z zapisami niniejszych warunków ogólnych, pierwszeństwo będą miały postanowienia umowy. Jeżeli Klient posiada i stosuje własne warunki ogólne, ustala się że zastosowanie mieć będą warunki ogólne dostawy NeoCast.
  5. Kontrahent NeoCast w poniższych warunkach ogólnych będzie określony jako Klient, przedmiot umowy określany będzie w zależności od kontekstu jako odlew, usługa albo towar.

Firma NeoCast rozpoczęła swoją działalność w roku 2006 w Krakowie. Od samego początku działalności firma NeoCast koncentruje się na rozwijaniu i doskonaleniu technologii związanych ogólnie z przetwórstwem metali lekkich i stopów na bazie metali lekkich. Celem i ambicją firmy jest zapewnienie naszym odbiorcom wyrobów spełniających wysokie kryteria jakościowe przy zachowaniu konkurencyjnych i rynkowych cen produktów oraz dbanie o terminowe i prawidłowe realizowanie zamówień. Dzięki zastosowaniu i rozwijaniu nowoczesnych metod i technologii przetwarzania metali lekkich możemy z całą pewnością i stanowczością stwierdzić iż nasze produkty mogą skutecznie konkurować z dostępnymi na rynku towarami innych wiodących producentów.

W realiach wolnorynkowej, zglobalizowanej gospodarki opartej na wiedzy czynnikiem zapewniającym inteligentny rozwój przedsiębiorstwa oraz przewagę konkurencyjną jest innowacyjność oferowanych produktów. Strategia rozwoju firmy NeoCast opiera się m.in. na inwestycjach w badania i rozwój, gdyż tylko w ten sposób możemy wygenerować i wdrożyć innowacyjne rozwiązania kompatybilne z oczekiwaniami naszych odbiorców. Dlatego inżynierowie Neocast aktywnie współpracują z wiodącymi jednostkami naukowymi w obszarze technologii metali nieżelaznych, takimi jak Instytut Odlewnictwa, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Metali Nieżelaznych oraz innymi.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Kontrahentom za owocną, pełna zaufania współpracę w rezultacie której mogliśmy uczestniczyć w wielu projektach badawczo-rozwojowych z zakresu inżynierii materiałowej, metalurgii oraz odlewnictwa metali lekkich. Nasze innowacyjne rozwiązania technologiczne i wzajemne wspieranie się w działaniach na polu naukowo-badawczym, pozwoliło osiągnąć wiele intersujących rezultatów mogących finalnie znaleźć zastosowanie w krajowym i zagranicznym przemyśle metalowym. Z wielu prowadzonych wspólnie prac z jednostkami badawczymi większość dotyczyła możliwości otrzymywania odlewów jak również detali otrzymywanych metodami przeróbki plastycznej na bazie stopów magnezu, materiału ze względu na niską gęstość, coraz częściej zastępującego inne stopy lekkie np. na bazie aluminium.

Aktywnie wspieramy zachodzące w Polsce zmiany nie tylko przez swoją codzienną praktykę, ale także przez wspieranie działań i inicjatyw służących rozwojowi społecznemu oraz kulturze narodowej. Dokładamy wszelkich starań i jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w działalność społeczną. Wiemy, jak ważna jest pomoc młodym ludziom w realizacji ich ambicji związanych z edukacją, dlatego wspieramy projekty mogące się do tego przyczynić: w ostatnich latach dofinansowaliśmy zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie.