anody magnezowe

Korzystając z wieloletniego doświadczenia przy produkcji odlewów ze stopów magnezu (AZ91, AZ31, AM60), w roku 2010 uruchomiliśmy produkcję anod magnezowych, przeznaczonych do ochrony katodowej zbiorników i konstrukcji stalowych przed korozją. W zależności od przeznaczenia i zapotrzebowania produkujemy anody magnezowe o masie czynnej do 20kg. Uwzględniając gabaryty (wagę), ilość dostarczanych anod, każdorazowo indywidulanie dobieramy optymalną technologię produkcji, tak aby uzyskiwać wysoką jakość produktu przy zachowaniu konkurencyjnych cen. 

Do produkcji anod magnezowych, stosujemy wyłącznie sprawdzone materiały wsadowe (stopy) i środki pomocnicze do przygotowania ciekłego metalu, które mają istotny wpływ na końcową jakość i skuteczność ochrony przed korozją.