W realiach wolnorynkowej, zglobalizowanej gospodarki opartej na wiedzy czynnikiem zapewniającym inteligentny rozwój przedsiębiorstwa oraz przewagę konkurencyjną jest innowacyjność oferowanych produktów. Strategia rozwoju firmy NeoCast opiera się m.in. na inwestycjach w badania i rozwój, gdyż tylko w ten sposób możemy wygenerować i wdrożyć innowacyjne rozwiązania kompatybilne z oczekiwaniami naszych odbiorców. Dlatego inżynierowie Neocast aktywnie współpracują z wiodącymi jednostkami naukowymi w obszarze technologii metali nieżelaznych, takimi jak Instytut Odlewnictwa, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Metali Nieżelaznych oraz innymi.

Wspólna realizacja projektów B+R+I (badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, ang. Research, Development & Innovation (RDI) Projects) buduje pozycję firmy jako wiarygodnego partnera. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje wspólnych realizacji projektów, które w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 opierają się na współpracy nauki i przedsiębiorstw, zwłaszcza w takich programach jak Horyzont 2002, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój czy też regionalne programy operacyjne. Jednocześnie zapewniamy kompleksową obsługę w trakcie całego tzw. cyklu życia projektu, od jego przygotowania, realizacji aż po wdrożenie. Jesteśmy małym przedsiębiorstwem, co stawia nas w szczególnie uprzywilejowanej pozycji w zakresie dostępu do funduszy strukturalnych. Nasza działalność wpisuje się w system Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.