Wyciskanie profile magnezowePropagowanie stosowania stopów magnezu w różnych gałęziach przemysłu i życia codziennego jest ściśle powiązane z dostępnymi na rynku produktami wytwarzanymi z tego lekkiego i wytrzymałego materiału. Odlewy ze stopów magnezu są obecnie już szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy zbrojeniowym, jednakże w pewnych rozwiązaniach konstrukcyjnych możliwe jest tylko wyłącznie zastosowanie wyrobów przerabianych plastycznie – rur, profili i kształtowników. Wyroby przerabiane plastycznie charakteryzują się brakiem typowych wad odlewniczych, dlatego też osiągają wyższy poziom wartości właściwości wytrzymałościowych – granica plastyczności, granica wytrzymałości, twardość itp. Przeróbka plastyczna eliminuje niekorzystny wpływ defektów materiałowych, jednocześnie wpływając także na poprawę jakości mikrostruktury – rozdrobnienie ziarna.

Firma NeoCast oferuje wysokiej jakości wyroby kształtowe wykonane z lekkich stopów magnezu. Wykonujemy profile ze stopu AZ31, przeznaczonego do przeróbki plastycznej jak również mamy doświadczenie w produkcji elementów z nowo opracowanych stopów magnezu. Odkształceniu plastycznemu podajemy także stopy typowo przeznaczone do odlewnia (AZ91), uzyskując również optymalny poziom jakości wyrobu.

Stopy magnezu przeznaczone do przeróbki plastycznej:

AZ61A – średnie właściwości wytrzymałościowe, stosowany do wykonywania kompleksowych kształtów detali wymagających względnie dużej odporności w warunkach pracy nie przekraczającej 120˚C. Dobra odporność korozyjna;

AZ31B – najbardziej rozpowszechniony stop magnezu do przeróbki plastycznej, charakteryzujący się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi i odpornością korozyjną (do temperatury 120˚C). Posiada dużą podatność na wyciskanie w przypadku skomplikowanych kształtów profili;

AZ80 – stop o najwyższych właściwościach wytrzymałościowych spośród stopów AZ w temperaturze otoczenia lub w podwyższonej do 120˚C. Dobra odporność korozyjna. Stopo może być także kuty w celu podwyższenia właściwości użytkowych; 

ZK60 – stop charakteryzujący się wysoką wytrzymałością wykorzystywany do kucia;

Gięcie rurki ze stopu magnezu (AZ31)