Formatka magnezowaProdukujemy w postaci prostopadłościanów formatki (bloki) ze stopów magnezu, cięte z odlewanych w naszej odlewni bloków o wymiarach podanych w zamówieniu. Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i zapleczem technologicznym umożliwiającym nam wykonywanie pojedynczych bloków o wadze aż do 100kg !. W stałym asortymencie oferujemy formatki z następujących stopów magnezu: AZ91, AZ31, AM50, AM60. Dostarczamy również bloki z innych stopów na bazie magnezu takich jak: RZ5, Elektron21 itd. Z przyjemnością możemy stwierdzić iż na obecną chwilę jesteśmy jedynym krajowym producentem formatek magnezowych (materiał wytwarzany jest Polsce i nie jest produktem importowanym z krajów dalekiego wschodu).

Zakup naszych formatek to:

 • gwarancja jakości produktu (skład chemiczny, właściwości wytrzymałościowe);
 • krótki terminy realizacji;
 • fachowa pomoc we wdrożeniu stopów magnezu do produkcji;
 • skrócenie czasu projektowania prototypów
 • oszczędność czasu pracy;
 • szybszy proces produkcji;
 • zminimalizowanie odpadu;
 • dostępność szerokiej gamy stopów i wymiarów formatek

Oferujemy także usługę cięcia obróbki CNC na obrabiarkach 3 i 5 osiowych

Pobierz folder reklamowy w formacie Adobe Acrobat (pdf)

Dlaczego magnez ?

Ciągły rozwój lekkich konstrukcji i wyrobów jest bezpośrednio uzależniony od dostępności na rynku materiałów spełniających wysokie właściwości wytrzymałościowe, przy jednoczesnym zachowaniu niskiej gęstości właściwej. Jednym z tego typu materiału spełniających te kryteria jest magnez oraz stopy na bazie magnezu, które charakteryzują się bardzo niskim ciężarem właściwym na poziomie 1.7g/cm3, czyli prawie o 30% mniejszym niż stopy na bazie aluminium. Dodatkowo, biorąc pod uwagę poziom właściwości wytrzymałościowych, który jest zbliżony do wartości wybranych stopów aluminium i porównując z gęstością stopu magnezu otrzymujemy materiał o bardzo wysokim poziomie wytrzymałości względnej, istotnej w przypadku detali od których wymaga się dużej wytrzymałości przy zachowaniu niskiej masy własnej – przemysł samochodowy, lotniczy itd.

Magnez charakteryzuje się także innymi unikatowymi właściwościami, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie także w innych gałęziach przemysłu:

 • niska gęstość właściwa stopów;
 • wysokie parametry wytrzymałościowe w relacji wytrzymałość/masa w porównaniu do innych materiałów konstrukcyjnych;
 • doskonała stabilność wymiarowa;
 • dobra spawalność pod ochroną gazów obojętnych;
 • lepszym przewodnikiem, 100x krotnie lepiej rozprasza ciepło w porównaniu do tworzyw sztucznych;
 • doskonale ekranuje promieniowanie elektromagnetyczne (zakłócenia o źródle elektromagnetycznym EMI);
 • odporny na wgniatanie oraz posiada doskonałą zdolność tłumienia drgań mechanicznych;
 • łatwy w obróbce mechanicznej, umożliwia uzyskanie dużych prędkości skrawania;
 • przyjazny środowisku przez możliwość pełnego recyclingu;
 • praktycznie nieograniczone źródła surowca – magnez można pozyskiwać z rud kopalnych i wody morskiej. 

Wyroby ze stopów magnezu głównie produkuje się metodami odlewniczymi – odlewnie ciśnieniowe, kokilowe i do form piaskowych jak również na drodze przeróbki plastycznej w postaci profili, rur, prętów i blach. Jednakże, w przypadku krótszych serii produkcyjnych, kiedy koszt wykonania formy odlewniczej, modeli lub matryc jest zbyt wysoki, alternatywną metodą wykonania wyrobu jest obróbka mechaniczna formatek magnezowych – np. na centrach CNC. Takie rozwiązanie umożliwia skrócenie cyklu produkcyjnego (np. prototyp), przy zachowaniu wysokiej jakości produktu i stosunkowo niskich kosztów wytwarzania.

Frezowanie zgrubne odlanego bloku magnezowego (stop AZ91)