Spawanie magnezu metodą TIGOferujemy wysokiej jakości drut spawalniczy stosowany jako materiał wypełniający podczas spawania metodą TIG stopów na bazie magnezu. Ze względu na dostępność urządzeń i zaplecza badawczego, możemy wytwarzać materiały o dowolnym składzie chemicznym, jak również druty do spawania elementów wykonanych ze znormalizowanych stopów magnezu tj. AZ91 (MgAl9Zn1), AZ31 (MgAl3Zn1), AM60 (MgAl6), AM50 (MgAl5). Dodatkowo na zamówienie możliwe jest wykonanie drutów do spawania wyrobów z nietypowych stopów magnezu tj. RZ5, Elektron21. Aktualnie w swojej ofercie posiadamy elektrody o średnicy 2mm i 3mm – z powodzeniem mogą być stosowane do spawania odlewów o zróżnicowanej grubości ścianki. Wytwarzane przez naszą firmę druty magnezowe spełniają wszystkie kryteria jakościowe i konkurują z importowanymi produktami innych marek.

Dlaczego TIG ?

Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. Często spotyka się (głównie w USA) oznaczenie GTAW (Gas Tungsten Arc Welding). Łuk spawalniczy występujący między nietopliwą elektrodą a materiałem spawanym topi powierzchnię materiału. W spawaniu TIG nie jest konieczne stosowanie materiału dodatkowego. Elementy spawane można łączyć przez przetopienie rowka spawalniczego. Jeżeli jednak stosowany jest materiał dodatkowy, jest on wprowadzany do jeziorka w sposób ręczny, a nie za pomocą uchwytu spawalniczego tak jak w metodzie MIG/MAG. Dlatego w spawaniu TIG, uchwyt spawalniczy posiada zupełnie inną konstrukcję niż uchwyt stosowany w metodzie MIG/MAG. Spoiwo zwykle jest dostępne w postaci drutu (pręta) o długości 1m i dpowiednio dobranej średnicy. Proces spawania TIG odbywa się w otoczeniu gazu ochronnego chemicznie obojętnego, najczęściej argonu lub helu, wypływającego z dyszy uchwytu elektrodowego. Gaz osłonowy chroni spoinę i elektrodę przed utlenieniem, ale nie ma wpływu na proces metalurgiczny.

 

Spawanie profilu magnezowego (rurka wykonana ze stopu AZ31) w osłonie gazu obojętnego - argonu.