Magnez i jego stopy znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu obszarach przemysłu ale również w różnego rodzaju sprzęcie używanym przez prawie każdego z nas. Ze względu na wysokie właściwości wytrzymałościowe w stosunku do gęstości materiału, doskonałą podatność na obróbkę mechaniczną i relatywnie niski koszt wytworzenia pojedynczego produktu, stopy magnezu będą znajdować coraz szersze zastosowanie. Gęstość czystego magnezu wynosi zaledwie 1.74g/cm3 i jest to jeden z najlżejszych pierwiastków metalicznych wykorzystywany w technice jako materiał konstrukcyjny. Natomiast stopy magnezu mają gęstość na poziomie od 1.75 do 1.85 grama na centymetr sześcienny. Aluminium i stopy na bazie aluminium mają gęstość w przedziale 2.5-3.0g/cm3 a w przypadku żelaza gęstość wynosi aż około 7.8g/cm3. Z tego względu stopy magnezu szczególnie nadają się na elementy pojazdów, sprzętu przenośnego oraz w innych zastosowaniach tam gdzie masa wyrobu decyduje o wysokości kosztów użytkowania. Zmniejszona inercja redukuje np. zużycie paliwa, ale również ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo np. w przypadku nagłego hamowania pojazdu przy zmniejszonej masie, droga hamowania również ulegnie znacznemu skróceniu.

Posiadamy wiedzę i długoletnie doświadczenie w produkcji lekkich odlewów magnezowych (gęstość 1.8g/cm3 - około 33% lżejszy w stosunku do aluminium) do form piaskowych i kokil. Zdobyte doświadczenie umożliwia nam wykonywanie wysokiej jakości odlewów przy zachowaniu niskich kosztów produkcji. Realizujemy zlecenia we współpracy z krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz także dbamy o ciągły rozwój stosowanych metod i technologii. Do produkcji odlewów stosujemy wyłącznie produkty spełniające kryteria jakościowe – materiały wsadowy, stopy, topniki i gazy ochronny, dlatego też, możemy zagwarantować wysoką jakość wytwarzanych odlewów magnezowych. Opracowany w naszej odlewni stopów lekkich, proces technologiczny od momentu przygotowania form, topienia metalu jak również samego zalewnia wnęki formy, zapewnia również uzyskiwanie stałego poziomu spektrum właściwości końcowego wyrobu. Dysponujemy zapleczem technologicznym umożliwiającym wytwarzanie odlewów kształtowych o wadze do 100kg. 

Formatka magnezowaProdukujemy w postaci prostopadłościanów formatki (bloki) ze stopów magnezu, cięte z odlewanych w naszej odlewni bloków o wymiarach podanych w zamówieniu. Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i zapleczem technologicznym umożliwiającym nam wykonywanie pojedynczych bloków o wadze aż do 100kg !. W stałym asortymencie oferujemy formatki z następujących stopów magnezu: AZ91, AZ31, AM50, AM60. Dostarczamy również bloki z innych stopów na bazie magnezu takich jak: RZ5, Elektron21 itd. Z przyjemnością możemy stwierdzić iż na obecną chwilę jesteśmy jedynym krajowym producentem formatek magnezowych (materiał wytwarzany jest Polsce i nie jest produktem importowanym z krajów dalekiego wschodu).

anody magnezowe

Korzystając z wieloletniego doświadczenia przy produkcji odlewów ze stopów magnezu (AZ91, AZ31, AM60), w roku 2010 uruchomiliśmy produkcję anod magnezowych, przeznaczonych do ochrony katodowej zbiorników i konstrukcji stalowych przed korozją. W zależności od przeznaczenia i zapotrzebowania produkujemy anody magnezowe o masie czynnej do 20kg. Uwzględniając gabaryty (wagę), ilość dostarczanych anod, każdorazowo indywidulanie dobieramy optymalną technologię produkcji, tak aby uzyskiwać wysoką jakość produktu przy zachowaniu konkurencyjnych cen. 

Wytwarzamy, jako jedyni w kraju, makiety głów serii 445-645 zgodnie z kryteriami aktualnie obowiązującej normy europejskiej EN960:2007. Oferowane przez naszą firmę modele głów ze stopu magnezu, spełniają wszystkie wymagania w obecnie obowiązującej normie, a mianowicie: kształt zewnętrzny, odpowiednią wagę dla danego modelu makiety, precyzyjnie zlokalizowany i zrównoważony środek ciężkości oraz także wysoką częstotliwość rezonansową drgań własnych, która jest istotnym parametrem podczas wykonywania badań i pomiarów np. czujnikami przyspieszenia (akcelerometrem). 

Spawanie magnezu metodą TIGOferujemy wysokiej jakości drut spawalniczy stosowany jako materiał wypełniający podczas spawania metodą TIG stopów na bazie magnezu. Ze względu na dostępność urządzeń i zaplecza badawczego, możemy wytwarzać materiały o dowolnym składzie chemicznym, jak również druty do spawania elementów wykonanych ze znormalizowanych stopów magnezu tj. AZ91 (MgAl9Zn1), AZ31 (MgAl3Zn1), AM60 (MgAl6), AM50 (MgAl5). Dodatkowo na zamówienie możliwe jest wykonanie drutów do spawania wyrobów z nietypowych stopów magnezu tj. RZ5, Elektron21. Aktualnie w swojej ofercie posiadamy elektrody o średnicy 2mm i 3mm – z powodzeniem mogą być stosowane do spawania odlewów o zróżnicowanej grubości ścianki. Wytwarzane przez naszą firmę druty magnezowe spełniają wszystkie kryteria jakościowe i konkurują z importowanymi produktami innych marek.

Wyciskanie profile magnezowePropagowanie stosowania stopów magnezu w różnych gałęziach przemysłu i życia codziennego jest ściśle powiązane z dostępnymi na rynku produktami wytwarzanymi z tego lekkiego i wytrzymałego materiału. Odlewy ze stopów magnezu są obecnie już szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy zbrojeniowym, jednakże w pewnych rozwiązaniach konstrukcyjnych możliwe jest tylko wyłącznie zastosowanie wyrobów przerabianych plastycznie – rur, profili i kształtowników. Wyroby przerabiane plastycznie charakteryzują się brakiem typowych wad odlewniczych, dlatego też osiągają wyższy poziom wartości właściwości wytrzymałościowych – granica plastyczności, granica wytrzymałości, twardość itp. Przeróbka plastyczna eliminuje niekorzystny wpływ defektów materiałowych, jednocześnie wpływając także na poprawę jakości mikrostruktury – rozdrobnienie ziarna.